Wednesday, May 27, 2009

Ikrar Guru

Bahawasanya kami
Guru-guru Negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan Negara kami
Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan Negara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa

No comments:

Post a Comment